MakingSense_1

Talk about it!

Talk about it! er en forestilling som kommenterer og reflekterer måten vi bruker sosiale medier på, og som undersøker hva det er som setter i gang ytringer i sosiale medier. I kontrast til det undersøker vi hva det er som gjør at folk stiller opp fysisk med sine kropper, og demonstrerer for eller mot en sak. Vi undersøker dette i lys av drivkraft som igangsetter, og er interessert i å finne ut av hva det er som får oss til å ytre oss i det offentlige rom uten å nødvendigvis ta konsekvensene av det. Forestillingen tar i bruk digital teknologi, i form av enkle sensorer som vi bruker i vår hverdag. Vi er interessert i det menneskelige aspektet ved digital teknologi, og sårbarheten i møtet mellom menneske og teknologi.

Talk about it! undersøker tematisk ytringer i det offentlige rom knyttet til drivkraft. Materiale er lyd, lys, video, kropp, digital teknologi og sensorer. Tittelen på prosjektet, Snakk om det! Peker på betydningen av dialog som virkemiddel, og mulig konfliktløsning. Talk about it! vil ha fokus på hvordan lyd og kropp gjensidig påvirker hverandre for å si noe om tema som dialog, lytting, kommunikasjon, tid, makt, handling og valg.

Gjennomføres i samarbeid med, og støttet av Tou Scene og RAS.

Fire forestillinger i Stavanger og Sandnes mai 2022.

Støtter av Kulturrådet, Fond for utøvende kunstnere, Rogaland Fylkeskommune, Sandnes kommune, Stavanger kommune.